UmeLogo UmeLogo
Unió Muntanyenca Eramprunyà
Unió Muntanyenca Eramprunyà

El repte dels 41 Cims

El repte dels 41 Cims ens proposa assolir els quaranta-u sostres comarcals de Catalunya entre gener de 2021 i desembre de 2023. El repte no és una competició individual. La motivació de la proposta és generar una activitat que fomenti la participació dels socis i sòcies de la UME en excursions col·lectives, amb la mirada posada en la celebració del 60è aniversari de l'entitat. Una segona motivació és fomentar el coneixement de totes les comarques del nostre país mitjançant l'excursionisme.

x

Normativa

 • L'inici de l'activitat és el dia 21 de desembre de 2020; només seran vàlides les ascensions efectuades amb posterioritat a aquesta data.
 • El termini finalitzarà el 21 de desembre del 2023, any de celebració del 60 aniversari de l'entitat.
 • Hi poden participar totes les persones que siguin sòcies de la Unió Muntanyenca Eramprunyà (UME), no importa l'edat.
 • Poden participar de forma autònoma, pel seu compte, o en excursions col·lectives regulades per la UME
 • Es tracta d'un repte simbòlic; però s'establirà una classificació per nom dels cims assolits per a incentivar l'activitat
 • Per obtenir el reconeixement d'una ascensió
  • s'ha d'haver realitzat entre el dia 21 de desembre de 2020 i el 21 de desembre de 2023
  • el cim assolit ha d'estar a la llista de sostres comarcals de la UME
  • s'haurà d'assolir per qualsevol dels seus vessants. S'entén que, com a excursionistes, no es farà ús de cap tipus de mitjà mecànic per assolir un cim
  • cal fer-se una fotografia dalt del cim amb roba o peces identificatives de la nostra entitat. La foto pot ser individual o de grup. A la foto s'ha de reconèixer la persona (o persones) i el cim. Si el cim no te cap senyal d'identitat, s'ha d'intentar que hi hagi un horitzó recognoscible.
  • si l'ascensió s'ha realitzat de forma autònoma, cal enviar la fotografia amb el nom del participant i la data d'ascensió a un dels administradors del grup de WhatsApp creat per a tal fi, en un missatge per privat.
  • la validació del cim serà efectiva quan es publiqui la fotografia en el grup de WhatsApp
 • El reconeixement dels sostres assolits no es perdrà, encara que es deixi de ser membre de l'entitat
 • No hi ha un mínim de cims a fer en un any, ni tampoc hi ha limitació en el nombre de cims assolits per dia.
 • Durant el transcurs de l'activitat, l'any 2022, es generarà una peça esportiva identificativa del projecte a tots els participants que hagin realitzat un mínim de 10 sostres comarcals en sortides col·lectives regulades per l'entitat.
 • Durant el transcurs de l'activitat es generarà un concurs fotogràfic per any, 2022 i 2023, on s'exposaran les obres presentades aquell any, amb la temàtica dels cims comarcals. El concurs serà premiat.
 • El 21 de desembre de 2023 s'efectuarà una festa de tancament del projecte i es premiaran diferents aspectes del mateix. Els premis, encara per concretar, s'establiran de conformitat amb la Junta Directiva de la UME.
 • A qui aconsegueixi assolir el repte, se li farà un obsequi pel 60 aniversari de l'entitat.
 • Amb participants del projecte es formarà una comissió per a triar, dissenyar i preparar la peça esportiva, el concurs fotogràfic i la festa del tancament del projecte. Així com la creació dels articles per al Butlletí de la UME.