UmeLogo UmeLogo
Unió Muntanyenca Eramprunyà
Unió Muntanyenca Eramprunyà

Protocol per publicar activitats en el web de la UME
Versió 07.02.2022

1) Lliurament

Cal enviar la informació de l'activitat a comunicacions@umegava.cat

2) Terminis de lliurament

Podeu enviar la informació en qualsevol moment però teniu present aquesta circumstància: el web s'actualitza els dilluns (si no hi ha cap incidència) amb la informació rebuda ABANS del divendres anterior

3) Informació requerida

 1. nom de la persona responsable de l'activitat (aquesta dada no serà publicada, excepte si la persona ho demana)
 2. unitat estructural de la UME (secció, servei, projecte, comissió, etc.) que convoca o organitza. La unitat ha de tenir una pàgina pròpia; vegeu l'explicació més avall. Si l'activitat està organitzada per una entitat altre que la UME cal dir la unitat UME que convoca i la URL de la entitat que organitza
 3. data d'inici de l'activitat
 4. data final, si és diferent a la data d'inici
 5. nom descriptiu de l'activitat
 6. dificultat, si és una sortida a la muntanya
 7. requisits per per participar, si existeixen
 8. forma de contactar (de les persones interessades en participar)

4) Informació addicional

Es pot enviar qualsevol altre informació addicional

NOTA: resta al criteri de la Redacció del web, la forma de publicar la informació addicional

NOTA: Si la informació addicional la publiquem dins la DESCRIPCIÓ de cada activitat, a l'agenda, el nombre màxim de caràcters entre TITOL i DESCRIPCIÓ serà de 800 caràcters.

5) Activitats UME

Si l'activitat és UME la Redacció del web pensa que s'hauria d'ajustar a uns certs criteris per publicar-la. Però el document que defineix aquests criteris està pendent de ser aprovat per la Juta Directiva de la UME, de forma que ara mateix, la Redacció del web, no disposa de cap criteri

6) Activitats no UME

Si l'activitat NO és UME la Redacció del web pensa que s'hauria d'ajustar a uns certs criteris per publicar-la. Però el document que defineix aquests criteris està pendent de ser discutit i aprovat per la Juta Directiva de la UME. De forma que, ara mateix, l'únic criteri que aplica la Redacció del web, és que l'origen de la informació ha de ser necessàriament la Junta Directiva.

7) Criteri lingüístic

Les activitats de les unitats estructurals de la UME (seccions, serveis, etc.) s'han de publicar en català.

Ens podeu lliurar la informació en castellà, però si l'activitat és d'una unitat estructural de la UME, la traduirem al català.

Amb els topònims que ens passeu en castellà o francès o altre llengua, si el topònim original és:

 • occità (no aranès), aragonès o benasquès: l'escriurem en la llengua original o, si el traduïm, ho farem al català
 • català, aranès, castellà o francès: l'escriurem en la llengua original
 • altre llengua: si està arrelada una traducció al català, l'escriurem en català. En altre cas, farem servir la vostra proposta

Pàgines de les Unitats

En el web totes les activitats han de tenir una referència a la Unitat estructural de la UME que convoca l'activitat.

Entenem per Unitat estructural qualsevol secció, subsecció, servei, projecte esportiu, comissió organitzadora o agrupació de socis o sòcies, que hagi sigut reconeguda com a tal.

Aquesta referència ha de portar a una pàgina del web de la UME que expliqui què és la unitat, qui pot participar de les seves activitats, forma de contactar amb la unitat, etc.

Si voleu convocar una activitat d'una unitat sense pàgina web, vegeu: