UmeLogo UmeLogo
Unió Muntanyenca Eramprunyà
Unió Muntanyenca Eramprunyà

L'estat de la qüestió en el desenvolupament del web de la UME

Versió de 15.03.2021

El web de la UME va ser escrit entre l'any 2003 i 2007. Després només es van afegir algunes pàgines per a esdeveniments concrets i també es van afegir millores a la gestió de les inscripcions de la Marxa del Garraf.

El principi operatiu d'aquest web era que qualsevol soci o sòcia que tingues la responsabilitat d'organitzar activitats UME, havia de tenir un codi d'accés i havia de penjar en el web les convocatòries de les seves activitats UME. No existia la figura d'una persona que cercava informació passant per les seccions, per publicar-la en el web

Havia una base de dades i uns formularis per entrar informació. No s'havia d'escriure res de forma directa en les pàgines del web. Les pàgines eren dinàmiques, cercaven la informació a la base de dades i la presentaven de forma automàtica.

Les poques pàgines que descrivien la UME o els esdeveniments de la UME es confeccionaven escrivint directament en les pàgines

El formulari d'inscripcions també es parametritzava directament sobre codi (nombre d'inscripcions admeses, modalitats, dates d'obertura i tancament, nombre de samarretes per talla, etc., etc.)

Per diverses raons els primers anys va funcionar d'aquesta manera i després ja no.

Ara la situació és aquesta

Reescrivim el web de la UME pensant en mòbils

Mantenim el principi operatiu descrit més amunt (qui genera informació la publica), però ampliat a tota la informació que pugui mostrar el web: descripció de les seccions i dels serveis, activitats, notícies, parametrització de les inscripcions, etc. Tota la informació que pugui mostrar el web s'ha d'introduir en formularis que desaran la informació en la base de dades. Els formularis seran simples, intuïtius i adaptats als mòbils

També volem que determinades gestions es puguin fer de forma telemàtica. Ja ho anirem perfilant.

En aquestes estem, però els formularis per atacar la base de dades no estan enllestits.

Tota la informació s'està introduint escrivint aquesta informació directament a les pàgines. Això comporta una dificultat per mantenir actualitzat el web

No podem avançar un calendari de finalització de tasques, però sí presentar un full de ruta

 1. Determinar els requisits del sistema (document obsolet Requisits)
 2. Elaborar el disseny conceptual (document parcialment obsolet Conceptual)
  • Disseny conceptual = descriu els elements que han d'estar presents, d'alguna manera, a la Base de Dades (BD), però sense detallar de quina manera estaran presents
 3. Elaborar un model inicial d'interacció entre els usuaris i el Sistema informàtic. A revisar sobre la marxa amb les retroaccions dels usuaris del Sistema
 4. Implementar el model bàsic de navegació a la xarxa pública. A revisar
 1. Descriure la UME, les seccions i els serveis
  • Nota: s'està recollint informació i s'està escrivint directament sobre les pàgines. És una tasca laboriosa però no vana. Ens permet avançar, en el sentit que, en el seu moment, aquesta informació nodrirà la base de dades
 2. Completar la pàgina d'avantatges. Valgui el comentari fet a "Descriure la UME..."
 3. Digitalitzar i publicar documents rellevants (estatuts de la UME, reglaments de determinats serveis i altres documents)
 4. Publicar informació d' activitats = TOT FENT-SE AMB LIMITACIONS
  • Nota: al no tenir enllestits els formularis per atacar la base de dades, només descrivim projectes i alguna convocatòria, però el sistema no és gens àgil
 5. Recopilar normativa legal i textos explanatoris de les normatives, i presentar-ho tot plegat
 6. Redactar els preceptius 'avís legal' i 'política de privacitat'
 7. Sistema d'ajuda i cerques circumstancial, basat en llistes estàtiques, fins que es desenvolupi el sistema basat en un formulari de cerca
 8. Fer el preceptiu formulari 'contactar'
 1. Establir el model de navegació de la xarxa interna
  • xarxa interna = espai personal = pàgines del web amb control d'accés
 2. Disseny físic i lògic de la gestió d'usuaris (excepte les preferències dels usuaris, que es fa algun pas més tard)
  • usuari = en sentit estricte, és el codi que permet usar de forma interactiva el Sistema informàtic de la UME. Estenem el significat per referir-nos a qualsevol persona de la que tenim dades enregistrades i que pot tenir aquest codi
  • disseny físic = descriu les taules, camps, índex i relacions entre taules, de la base de dades
  • disseny lògic = descriu la interacció entre l'usuari i les dades (verificacions, consultes, processos, informes, etc)
  • gestió = afegir, esborrar o modificar informació
 3. Disseny físic i lògic de la captura de determinats successos que ocorren en el web
 4. Disseny físic i lògic del mecanisme d'oposició a l'ús de dades personals
 5. Formularis d'edició d'usuaris = xarxa interna
 6. Formulari de gestió de l'oposició a l'ús de dades personals = xarxa interna
 7. Pantalla de consulta dels successos ocorreguts en el web = xarxa interna
 1. Disseny físic i lògic de la gestió de llistes auxiliars
 2. Disseny físic i lògic de la gestió de les unitats organitzatives de la UME.
  • unitat = secció, servei, comissió, projecte
 3. Disseny físic i lògic de la gestió d'enllaços a recursos d'Internet
  • Nota: hi haurà pàgines d'enllaços específiques de cada unitat, esdeveniment, projecte, notícia o activitat. Els recursos d'Internet poden ser no UME (qualsevol pàgina o document relacionat amb les finalitats de la UME), o poden ser publicacions de la UME (butlletins, documents d'acompanyament d'un curs, d'un projecte, etc.)
 4. Disseny físic i lògic de la gestió d'activitats i notícies
 5. Disseny físic i lògic de la gestió dels fitxers pujats al servidor web (imatges, butlletins, documentació de cursos i de projectes, etc.)
 6. Disseny físic i lògic del catàleg de xarxes socials de la UME (la UME com a tal i les unitats de la UME)
 7. Formulari de gestió de llistes auxiliars = xarxa interna
 8. Formularis de cerca i edició d'unitats = xarxa interna
 9. Formularis de cerca i edició d'activitats i notícies = xarxa interna
 10. Formularis per gestionar pàgines d'enllaços = xarxa interna
 11. Formulari per gestionar el catàleg de xarxes socials de la UME = xarxa interna
 12. Formulari per pujar fitxers al servidor web = xarxa interna
 13. Formulari per gestionar els fitxers pujats al servidor web = xarxa interna
 14. Pantalles de cerca i presentació d'activitats i notícies = xarxa pública
 15. Pantalles de cerca i presentació d'unitats = xarxa pública
 16. Pantalles per mostrar pàgines d'enllaços = xarxa pública
 1. Disseny físic i lògic del sistema d'ajuda i cerques
 2. Disseny físic i lògic de les inscripcions
 3. Disseny físic i lògic del sistema de bonificacions i cortesies en les inscripcions
 4. Formularis de cerca i edició del sistema d'ajuda = xarxa interna
 5. Pantalles d'ajuda = xarxa interna
 6. Pantalla de cerca avançada de pàgines i continguts = xarxa pública
 7. Formularis de parametrització d'inscripcions = xarxa interna
 8. Formulari per gestionar inscripcions bonificades i inscripcions de cortesia = xarxa interna
 9. Formulari d'inscripció = xarxa pública
 10. Pantalles amb informes i estadístiques de les inscripcions = xarxa interna
 11. Mecanisme per baixar les inscripcions del web i carregar-les en l'aplicació que gestiona les proves esportives
 12. Constituir un grup de treball per estudiar quines gestions UME s'han de poder fer telemàticament
 1. Disseny físic i lògic de les preferències dels usuaris, i del mecanisme d'altes i baixes a subscripcions
 2. Disseny físic i lògic de la gestió d'esmenes a les llistes de resultats de proves esportives de la UME
 3. Formularis d'edició del perfil personal (preferències, subscripcions, etc. de cada usuari) = xarxa interna
 4. Fomentar l'ús del web entre els responsables de les unitats organitzatives de la UME, per a que mantinguin actualitzada la descripció de la seva secció, servei o comissió
 5. Fomentar l'ús del web entre les persones que organitzen activitats, com un mitjà més per publicar les seves convocatòries
 6. Fomentar l'ús del web entre els socis i sòcies de la UME per subscriure's a canals d'informació o per publicar les seves experiències (vegeu Què és l'espai personal)
 7. Pantalles de cerca i presentació de resultats de proves esportives = xarxa pública
 8. Formulari per recollir esmenes a les llistes de resultats = xarxa pública
 9. Formularis per gestionar les esmenes a les llistes de resultats = xarxa interna
 10. Desenvolupar les conclusions del grup de treball de gestions telemàtiques
  • Disseny físic i lògic de tot allò que s'hagi considerat desenvolupar
  • Formularis per interactuar amb els usuaris = xarxa pública o xarxa interna
  • Formularis per gestionar les interaccions dels usuaris = xarxa interna
 1. Disseny físic i lògic de la gestió de galeries d'imatges (galeries específiques de cada unitat, esdeveniment, projecte, notícia o activitat)
 2. Disseny físic i lògic d'algun mecanisme per tractar abusos en la publicació d'activitats o notícies = xarxa interna
 3. Disseny físic i lògic de la gestió de l'inventari de material de la UME (material de muntanya, de campaments, d'oficina, etc.)
 4. Formularis per gestionar galeries d'imatges = xarxa interna
 5. Pantalles per mostrar galeries d'imatges = xarxa pública
 6. Formulari per gestionar els abusos en la publicació d'activitats o notícies = xarxa interna
 7. Formularis de cerca i edició de l'inventari de material de la UME = xarxa interna
 8. Pantalles per presentar com un directori temàtic d'Internet, els enllaços recopilats per les unitats = xarxa pública
 9. Digitalitzar l'Arxiu històric de la UME
 10. Digitalitzar el catàleg de la Biblioteca de la UME
 11. Desenvolupar una aplicació web per escriure i presentar protocols d'actuació
  • Nota: l'aplicació seria simplement el mecanisme per desenvolupar protocols. La tasca de escriure un protocol és altre història
 12. Desenvolupar una aplicació web per gestionar la logística dels esdeveniments