UmeLogo UmeLogo
Unió Muntanyenca Eramprunyà
Unió Muntanyenca Eramprunyà

Arxiu

L'Arxiu és l'equipament de la Unió Muntanyenca Eramprunyà que s'encarrega de recopilar, inventariar, catalogar i conservar el material generat per l'Entitat, per tal de deixar constància i testimoni de la seva activitat. L'Arxiu també s'ocupa de gestionar el material que l'Entitat ha rebut en cessió o donació.

Agenda


Fons

El fons inclou fotografies, vídeos, cartells, fulls informatius, dossiers amb notes i croquis, etc., corresponents a diferents temàtiques relacionades amb la muntanya, l'espeleologia, la vida rural i la cultura tradicional

Entre les col·leccions de material audiovisual que han estat cedides o donades, la més singular és una amplia col·lecció de negatius cedida pel soci Josep Casado Rigol. Aquest negatius provenen del seu pare, Félix, i van ser realitzats a principis dels anys seixanta del segle passat

Per donar testimoni de les activitats realitzades per la UME, l'Arxiu també s'ocupa de produir vídeos i organitzar exposicions amb el material del fons que gestiona.

Digitalització

Una petita part del fons documental de l'Arxiu ja està digitalitzada i existeix el propòsit d'ampliar el fons digitalitzat. Però la tasca de digitalització és molt laboriosa. Per realitzar-la amb recursos humans propis, cal un cos de voluntariat disposat a dedicar-hi moltes hores. Per realitzar-la amb recursos externs, calen molts diners. Per aquesta raó se seguirà en la digitalització amb un criteri molt selectiu. Confiem que amb el temps i l'ajuda dels socis i sòcies de l'entitat, sigui possible digitalitzar bona part del fons.

Recopilació de material

Els documents no venen sols a l'Arxiu i la tasca de recopilació és complicada. Es necessita la complicitat de les persones que impulsen activitats i generen documentació. És per això mol important que envieu una còpia de tot el que feu a l'Arxiu. Si està fet sobre un suport físic es pot lliurar a Secretaria, amb la indicació de que és per l'Arxiu. Si està fet sobre un suport digital es pot enviar a arxiu@umegava.cat. La vostre ajuda és imprescindible.