UmeLogo UmeLogo
Unió Muntanyenca Eramprunyà
Unió Muntanyenca Eramprunyà

Comissió buidatge web

La Comissió buidatge web és la Comissió de la UME que s'ocupa de buidar i indexar determinats recursos que es troben en el web de la UME, i productes UME que es troben en altres webs.

Índex del Butlletí número 19 de la segona època

Buidar, indexar, recurs ?

La paraula recurs la utilitzem com una concessió a l'argot que s'usa en Internet. Un recurs és qualsevol cosa que es pengi en Internet i tingui una adreça pròpia. Com per exemple, qualsevol dels Butlletins de la UME que es troben en el nostre web o qualsevol de les pel·lícules de UMETV que es troben en YouTube.

Per buidar volem dir enregistrar determinades dades de les parts que componen una publicació o una col·lecció de documents. Per exemple, el Butlletí de la UME és un tot format per diferents números, i cada número del Butlletí està format per diferents articles i altres peces d'informació. Doncs be, el buidatge del Butlletí consisteix a fer una fitxa amb el títol i l'autor o autora de cada article de cada número del Butlletí. Altre exemple, buidar la col·lecció de pel·lícules de UMETV consistiria a fer una fitxa de cada pel·lícula amb el lloc i la data de la filmació, juntament amb altres dades.

Per indexar volem dir posar unes etiquetes a cada fitxa elaborada en el buidatge, amb la idea de facilitar la seva cerca.

Qui pot participar ?

Pot participar qualsevol persona que tingui accés a un ordinador i sàpiga introduir dades fent servir qualsevol programa d'ofimàtica tipus Word, Acces, Excel o equivalents. Aquest és l'únic requisit.

A les persones que vulguin participar els hi donarem les quatre pautes que han de seguir per realitzar la tasca i els hi resoldrem tots els dubtes que els sobrevinguin.

Quins recursos ?

De moment buidarem els Butlletins de la UME que estan en el web.

Hi ha més productes UME que haurien de ser objecte de catalogació o buidatge. A mida que vagin estan en Internet i avancem en el buidatge del Butlletí, definirem nous objectius.